DJ-Education

Naš nalaz artikulacijske kinematike 3

11 godišnji dječak dolazi na logopedsku terapiju zbog rotacizma i lambdacizma. Učini se dvodimenzionalna analiza kinematike jezika ultrazvukom. 

 

Linearna sonda model LN6-15 ultrazvučnog skenera Samsung Ugeo PT60A se postavlja submandibularno usmjerena presjekom u kranijalnom smjeru. Odabire se frekvencija 10 MHz i dubina snimanja 6 cm. U B-mode prikazu se genioglosni mišić dobro vidi u sagitalnom presjeku. Dječak izvrsno surađuje i sam pridržava ultrazvučnu sondu. Prepoznaje konture jezika na ultrazvučnoj slici pa je pogodan za biofeedback terapiju ultrazvukom.

Kursor M-mode prikaza se postavlja kroz vrh jezika i dječak na zahtjev izgovara riječ „tata“. Prilikom izgovora riječi tata amplituda gibanja jezika pri vrhu jest 17 mm a u genioglosnom mišiću 8 mm.

Dječak izgovara kontinuirano lalala... te se mjerenja ponove. Amplituda gibanja jezika pri vrhu jest do 12 mm a u genioglosnom mišiću do 8 mm.

Za mjerenje brzine spektralnim Dopplerom (frekvencija 6,2 MHz) volumen uzorkovanja od 1 mm se postavi na vrh jezika.

Naša najnovija terapija

 

Ukoliko postoji poremećaj tonusa mišića lica, elektrostimulacija mišića ubrzava njihovo jačanje. Elektrostimulaciju lica izvodimo posebnim sustavom elektroda i interferencijskim elektrostimulatorom tako da je u potpunosti bezbolna te je stoga pogodna i za djecu. Ova vrsta terapije je isključivo dodatna terapija koja pospješuje uspjeh osnovnih vježbi za jačanje mišića lica. Indikacija za elektrostimulaciju mišića lica postoji samo onda kada osnovne vježbe nisu uspješne.

Pošaljite nam mail

 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.