DJ-Education

Ogrizovićeva 40

Logopedski kabinet se nalazi u prizemlju stambene zgrade. Do samog ulaza u kabinet je moguć pristup automobilom uz uvjet da se podigne rampa na ulazu u parkiralište ispred zgrade. Ne postoji stepenica koja bi spriječila prilaz invalidskim kolicima.

Elektrostimulacija lica

Poseban problem je hipotonija orofacijalne muskulature koja onemogućuje pravilan izgovor glasova. Također uzrokuje i teškoće pri gutanju. M.masseter je mišić koji sudjeluje u žvakanju kao i u stabilizaciji donje čeljusti prilikom gibanja tijela. Stvoren je za usitnjavanje hrane zubima. Poremećaji žvakanja se manifestiraju pokušajem žvakanja otvorenih ustiju ili asimetričnim žvakanjem aktivirajući samo jednu stranu lica. Disfunkcija mišića lica uzrokuje njihovu kontrakciju u pokušaju stabilizacije mandibule prilikom gutanja te držanje usta otvorenim. Orofacijalna miofunkcionalna terapija je program neuromuskularnih vježbi koje se izvode u svrhu poboljšanja koordinacije i snage mišića koji sudjeluju u oralnoj fazi gutanja i u ekspresiji lica. Postoje mnoge vježbe za jačanje mišića lica, ali elektrostimulacija mišića lica bitno povećava efikasnost vježbi za njihovo jačanje.

Prvi znanstveni rad o elektrostimuaciji m.orbicularis oris publiciran je 1966. godine. Već 1988 je publiciran rad o elektrostimulaciji istoga mišića u beba starih 6-8 mjeseci kao preoperacijskoj pripremi korekcije zečje usne. U kozmetologiji se elektrostimulacija lica rutinski primjenjuje. Problem je što u neposrednoj blizini stimuliranih mišića prolaze živci koji prenose signale zubnih živaca. Zato svi koji se u svrhu ljepote lica podrvrgnu takvom načinu stimulacije  trpe bolne osjete slične zubobolji. Takva elektrostimulacija nije primjenjiva u logopedskoj terapiji djece. Elektrostimulacija se već dugo primjenjuje u rehabilitaciji bolesnika poslije paralize lica.

Mi elektrostimulaciju lica izvodimo potpuno bezbolno pomoću posebnog elektrodnog sustava i generatorom impulsa interferencijskog elektrostimulatora. Naš elektrostimulator je jedan od najboljih te vrste u svijetu koji omogućuje precizno podešavanje terapije. Elektrostimulacija lica je isključivo dodatna terapija koja se izvodi uz obvezatno redovito vježbanje mišića. Indikacija za elektrostimulaciju mišića lica postoji samo onda kada osnovne vježbe nisu uspješne.

Prag podražaja

Da bi elektrostimulacija jezika bila uspješna, izlazna struja elektrostimulatora mora biti veća od motoričkog praga podražaja koji se definira kao minimalna struja koja može izazvati kontrakciju mišića. Izlazna struja koja izaziva neugodu ili bol je uvijek veća pa stoga postoji opseg vrijednosti izlazne struje pogodan za terapiju elektrostimulacijom. Palpacijom se mogu osjetiti kontrakcije jezika, ali je to netočna i subjektivna metoda. Vrlo je nespretno uz postojeće elektrode na koži postavljati prste na preostaloj maloj površini kože i ponekad je teško osjetiti ritmičko gibanje jezika u skladu sa impulsima elektrostimulatora. Doppler ultrazvuk bilježi svaki pokret mišića i pogodan je za detekciju evocirane kontrakcije stimulacijom. Mi mjerimo prag podražaja slikovnim prikazom skenera u "Power Doppler" načinu rada kako je ilustrirano na kratkom video filmu. To je način u kojem se ne prikazuju brzina i smjer brzine kretanja nego jačina Doppler signala. Tri puta je osjetljiviji od kolor Doppler prikaza u smislu detekcije protoka krvi, odnosno u ovome slučaju detekcije pokreta mišića.

Volumen osjetljivosti mjerenja je podešen u centar m.genioglossus-a. Ritmičko zasićenje narančastom bojom je uzrokovano pomicanjem mišića. Jasno su vidljiva ritmička gibanja mišića uzrokovana impulsima elektrostimulacije.

Osnovni principi

Logopedska elektrostimulacija

Svjedočanstvo roditelja o uspješnoj terapiji

Naš nalaz artikulacijske kinematike 3

11 godišnji dječak dolazi na logopedsku terapiju zbog rotacizma i lambdacizma. Učini se dvodimenzionalna analiza kinematike jezika ultrazvukom. 

 

Linearna sonda model LN6-15 ultrazvučnog skenera Samsung Ugeo PT60A se postavlja submandibularno usmjerena presjekom u kranijalnom smjeru. Odabire se frekvencija 10 MHz i dubina snimanja 6 cm. U B-mode prikazu se genioglosni mišić dobro vidi u sagitalnom presjeku. Dječak izvrsno surađuje i sam pridržava ultrazvučnu sondu. Prepoznaje konture jezika na ultrazvučnoj slici pa je pogodan za biofeedback terapiju ultrazvukom.

Kursor M-mode prikaza se postavlja kroz vrh jezika i dječak na zahtjev izgovara riječ „tata“. Prilikom izgovora riječi tata amplituda gibanja jezika pri vrhu jest 17 mm a u genioglosnom mišiću 8 mm.

Dječak izgovara kontinuirano lalala... te se mjerenja ponove. Amplituda gibanja jezika pri vrhu jest do 12 mm a u genioglosnom mišiću do 8 mm.

Za mjerenje brzine spektralnim Dopplerom (frekvencija 6,2 MHz) volumen uzorkovanja od 1 mm se postavi na vrh jezika.

Naš nalaz artikulacijske kinematike 2

Dječak rođ. 2007

DG: Dislalija. Na planu artikulacije perzistira rotacizam jer se logopedskom terapijom nije postigao uspjeh te je i dalje glas R ostao nevibrantan. Unazad dva tjedna vrši se terapija suprahioidalnom elektrostimulacijom mišića jezika s ciljem jačanja mišića jezika. Stimulira se pomoću dvije perkutane elektrode pozicionirane submandibularno. Izlazna struja elektrostimulatora je 9 mA, frekvencija impulsa 50 Hz i širina impulsa 200 mikrosekundi. U svrhu praćenja rezultata elektroterapije jezika, učine se artikulacijska kinematička mjerenja.

Mikrokonveksna sonda model 8C-RS ultrazvučnog skenera GE Logiq V2 se postavlja submandibularno usmjerena presjekom u kranijalnom smjeru. Odabire se frekvencija 8 MHz i dubina snimanja 8 cm. U B-mode dvodimenzionalnom prikazuje se genioglosni mišić u sagitalnom presjeku. Kursor M-mode prikaza se postavlja na vrh jezika. Dječak pokušava izgovoriti glas R. Nije vidljiv niti jedan segment vibracije jezika nego samo dvije depresije, a izmjerena amplituda gibanja vrha jezika pri tome ima amplitudu od svega 8 do 9 mm. Nakon toga se sagitalni presjek jezika prikaže u kolor Doppler načinu te se za mjerenje brzine spektralnim Dopplerom volumen uzorkovanja od 1 mm postavi u m.genioglossus. Dječak ponovno pokušava izgovoriti glas R.

Izmjeri se maksimalna brzina vrha jezika u iznosu od 15,5 cm u sekundi. U nekoliko uspješnih elevacija, brzina kretanja jezika je izuzetno neujednačena te nema postojanog vibrantnog gibanja. Ovim mjerenjima dobivene su referentne vrijednosti parametara artikulacijske kinematike radi daljnjeg praćenja uspjeha terapije. Početak terapije elektrostimulacijom u svrhu jačanja mišića je u potpunosti opravdan.

Dječaku se objasni princip terapije ultrazvučnim biofeedbackom pomoću metode kolor Doppler prikaza. Započinju se izokinetičke vježbe elevacije jezika uz vizualne kontrole smjera kretanja i brzine bojom. Dječak izvrsno shvaća princip terapije i uspješno je provodi.

Polje prikaza kolor Dopplera se odredi tako da obuhvati čitav frontalni dio sagitalnog presjeka jezika u kojem elevacija jezika uzrokuje pojavu plavog spektra, zasićenosti bojom koja označava brzinu od približno 3 cm/s. Terapija elektrostimulacijom mišića jezika se nastavlja uz uvođenje redovitog biofeedback treninga kolor Doppler-om.

 Prvi nalaz

Povratak na izbornik "O artikulacijskoj kinematici"

Upute za naručivanje

Ukoliko ste zainteresirani za naše terapije, skenirajte posljednje nalaze logopeda i neurologa te nam ih pošaljite u PDF formatu na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . U najkraćem roku ćemo se dogovoriti za termin pregleda artikulacijske kinematike ultrazvukom.

Pošaljite nam mail

 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Nalazi se šalju u privitku na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.